polityka prywatności

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie KD studio, Cekanowo 44, 09-230 Bielsk, NIP 7743111143, tel. 506830735, www.kaminski-design.pl, mail: biuro@kaminski-design.pl.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia zamówienia na towar/usługę, w związku z koniecznością dostarczenia towaru pod wskazany adres, a także wystawienia faktury dokumentującej transakcję  i nie będą udostępniane innym odbiorcom i do państw trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
  3. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne i warunkuje wykonanie usługi/sprzedaż i wysyłkę towaru
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  5. Udostępniane dane nie będą podlegały profilowaniu.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).